Τομείς Δραστηριότητας - Υπηρεσίες

Αυτό που κάνει την Enstruct να ξεχωρίζει στους τομείς που δραστηριοποιείται είναι η εμπειρία που έχει αποκτηθεί από τα έργα που έχει κατασκευάσει καθώς και η υψηλή τεχνογνωσία των στελεχών της που εξειδικεύονται σε:

 

 

Οι διαφορετικές απαιτήσεις των πελατών μας και η πολυμορφία των έργων που αναλαμβάνει η ENSTRUCT συναντιούνται σε ένα κοινό άξονα: το υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα έργα μας ακολουθούν πιστά τα εθνικά και διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας και εποπτεύονται μόνο από τους διπλωματούχους μηχανικούς που στελεχώνουν την εταιρεία. Αυτή είναι η αδιαπραγμάτευτη βάση η οποία εγγυάται ένα άριστο τεχνικά και αισθητικά αποτέλεσμα.