Εξοικονόμηση ενέργειας

// Κατοικίες

Είναι ενδιαφέρον να σκεφτεί κανείς ότι ο κτιριακός τομέας είναι υπεύθυνος για το 40% περίπου της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ας αναλογιστούμε ότι στην Ελλάδα το 70% της ενέργειας που χρειάζεται μια κατοικία καταναλώνεται μόνο για τη θέρμανση της.

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι τα περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες είναι τεράστια.

Αντί λοιπόν να προσπαθούμε να αλλάξουμε τα μέσα θέρμανσης και τελικά να καταναλώνουμε την ίδια ποσότητα ενέργειας, πιο αποδοτικό θα ήταν να περιορίσουμε την κατανάλωση κρατώντας το σπίτι μας στα ίδια επίπεδα θέρμανσης.

Τρόποι υπάρχουν πολλοί:

 • Θερμομόνωση
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου της θερμοκρασίας
 • Τοποθέτηση αποδοτικότερου συστήματος θέρμανσης
 • Αντικατάσταση λαμπτήρων
 • Αλλαγές στις καθημερινές «ενεργοβόρες» συνήθειες

Η enstruct μπορεί να μελετήσει και να σας προτείνει τις αποδοτικότερες λύσεις ειδικά για τη δική σας κατοικία.

// Επιχειρήσεις - Βιομηχανίες

Τα τελευταία χρόνια λόγω της αυξανόμενης τάσης του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, καθίσταται επιτακτική η μείωσή του μέσω συστημάτων εξοικονόμησης. Το ενεργειακό κόστος αποτελεί σημαντικό κομμάτι των λειτουργικών εξόδων σε πολλές κατηγορίες επιχειρήσεων όπως:

 • Βιομηχανίες -Βιοτεχνίες
 • Ξενοδοχεία
 • Κτήρια γραφείων
 • Αποθήκες - Κτήρια Logistics

Η enstruct διαθέτοντας τεχνογνωσία αιχμής και προηγμένο τεχνολογικά
εξοπλισμό μελετά και υλοποιεί σχετικά έργα προτείνοντας πρωτοποριακές και
καινοτόμες λύσεις όπως:

 • Εγκατάσταση συστήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • Εγκατάσταση πυκνωτών για διόρθωση συνημίτονου φ
 • Εγκατάσταση φίλτρων αποκοπής αρμονικών
 • Εγκατάσταση θερμομονωτικού εξοπλισμού
 • Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού & θερμότητας