Πνευματική Ιδιοκτησία και Όροι Χρήσης

Γενικά

 1. Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμιά διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Επισημαίνεται πάντως ότι κατά το Ν.2387/20 (όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 2121/93 και ισχύει σήμερα) και κατά τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει Κυρωθεί με το Ν.100/1975) απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αποθήκευση σε κάποιο σύστημα διάσωσης και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
 2. Το περιεχόμενο του enstruct.gr και οι όροι του παρόντος είναι δυνατό ν' αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
 3. Περιπτώσεις που δεν διευκρινίζονται ειδικότερα στο παρόν κείμενο ρυθμίζονται από την παράγραφο 1.
 4. Για οποιοδήποτε θέμα, εξώδικο ή δικαστικό, προκύψει από τη χρήση του enstruct.gr αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης της Λάρισας, στην Ελλάδα.

Ειδικά

Η Ιστοσελίδα

 1. Η ιστοσελίδα enstruct.gr ως προϊόν λογισμικού, με όλες τις εφαρμογές και τα ηλεκτρονικά αρχεία από τα οποία αποτελείται, τροποποιήθηκε και αναπτύχθηκε υπό την GPL v2 άδεια ελεύθερου λογισμικού.
 2. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), το περιεχόμενο του enstruct.gr συμπεριλαμβανομένων κειμένων, φωτογραφιών και λοιπού υλικού, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Enstruct O.E (Enstuct, ομόρρυθμη εταιρεία, Ηπείρου 101, Λάρισα 41222, Ελλάδα, τηλ. 2410 284325) και των κατά περίπτωση δημιουργών.
  1. Ο χάρτης στην περιοχή «Επικοινωνία» παρέχεται ως υπηρεσία από την εταιρεία Google (βλέπε 8).
 3. Οι υπερσύνδεσμοι με τη μορφή μικρών στρόγγυλων εικονιδίων που επιτρέπουν την εκτύπωση, την αποστολή ανάρτησης με email και την προώθηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν εκχώρηση δικαιώματος αναδημοσίευσης, αποκλειστικά για προσωπική χρήση και άνευ εμπορικού σκοπού, με την υποχρέωση πάντα της αναγραφής σε εμφανές σημείο της πηγής www.enstruct.gr.

Ευθύνη προς Χρήστες

 1. Ο δικτυακός τόπος enstruct.gr χρησιμοποιεί cookies (https://goo.gl/1p9xOb) με σκοπό τη λειτουργία του λογισμικού και την ασφάλεια των χρηστών και του διαχειριστή.
 2. Το enstruct.gr χρησιμοποιεί cookies για τη συγκέντρωση ανώνυμων στατιστικών χρήσης της ιστοσελίδας. Τα δεδομένα συλλέγονται από το Google Analytics, υπηρεσία παρεχόμενη από την εταιρεία Google. Τα δεδομένα δεν μοιράζονται με καμία άλλη υπηρεσία της Google (αποεπιλογή από το πάνελ διαχείρισης της υπηρεσίας).
 3. Ο χάρτης στην περιοχή «Επικοινωνία» εμφανίζεται μόνο όταν ο κέρσορας/ποντίκι περάσει πάνω από τον κινούμενο κύκλο (loading). Η υπηρεσία παρέχεται από την εταιρεία Google. Πρόσθετοι όροι χρήσης για τους Χάρτες Google (https://goo.gl/HhM9Yx).
 4. Το enstruct.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από το περιεχόμενο και χρήση των εκ παραπομπής (με τη μορφή υπερσυνδέσμων) δικτυακών τόπων.
 5. Το enstruct.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αμέλεια των χρηστών να συμμορφωθούν με τους όρους του παρόντος.