Εταιρικό Προφίλ

image

Η ENSTRUCT Ο.Ε. είναι μια τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας ήδη από το 2009. Η εταιρεία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη, οργάνωση και κατασκευή ολοκληρωμένων τεχνικών έργων με ιδιαίτερη ειδίκευση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Κύρια ενασχόληση της εταιρίας αποτελούν τα Ενεργειακά έργα τόσο στο κομμάτι της Παραγωγής όσο και στον τομέα της Εξοικονόμησης. Βασικός κορμός της εταιρείας είναι δύο νέοι επιστήμονες, άρτια καταρτισμένοι στο επαγγελματικό τους αντικείμενο.

Η φιλοσοφία μας, είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και το χτίσιμο μιας σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες. Στόχος μας είναι να εδραιώσουμε την παρουσία μας στην εγχώρια αγορά ως ένας αξιόπιστος φορέας παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, ανεξαρτήτως της κλίμακας του έργου, έχοντας πάντα ως βάση την εμπειρία στον κατασκευαστικό τομέα. Κύριο αναπτυξιακό άξονα της εταιρίας αποτελεί η επένδυση σε τεχνολογικό εξοπλισμό αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό άψογα καταρτισμένο και διαρκώς επιμορφούμενο.

Φιλοδοξία μας είναι να αποτελούμε την πρώτη «Πράσινη» επιλογή για επενδύσεις οποιασδήποτε κλίμακας.

Περιβάλλον

image

Κάθε δραστηριότητα στον χώρο των κατασκευών επηρεάζει την κλιματική ισορροπία του πλανήτη. Η ορθολογική διαχείριση της ενέργειας, οι πράσινες κατασκευές και η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας βοηθούν στην μείωση των διαστάσεων του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Η ENSTRUCT επιθυμεί με τις πρωτοβουλίες και τις πρακτικές της να είναι συμμέτοχος στο κοινό στοίχημα για τη μείωση των εκπομπών CO2.

Εκτός όμως από τα περιβαλλοντικά οφέλη τα οποία δημιουργούν τα έργα και οι υπηρεσίες μας – και τα οποία θα είναι πιο ευδιάκριτα στο μέλλον – παραμένουν ταυτόχρονα οικονομικά ελκυστικά προϊόντα.

Κοινωνική Ευθύνη

image

Γενικότερα, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η ENSTRUCT εστιάζει στην προστασία του περιβάλλοντος και στη φροντίδα για κοινωνική ευημερία, με μία σειρά από πρωτοβουλίες που αφορούν:

  • την στήριξη της τοπικής κοινωνίας,
  • την ενίσχυση του πολιτισμού και του αθλητισμού με δράσεις και χορηγίες
  • το σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες
  • και φυσικά την έμπρακτη, ενεργή προστασία του περιβάλλοντος η οποία αποτελεί για την εταιρία θεμελιώδη προτεραιότητα

Επιδίωξή μας είναι να δημιουργήσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας για τους συνεργάτες μας παρέχοντας ένα ιδανικό εργασιακό περιβάλλον και παράλληλα μεριμνώντας για την ασφάλεια τους.

Η εταιρία μας έχοντας εμπειρία από την κατασκευή Φωτοβολταϊκών σταθμών κλίμακας ΜW για πελάτες της καθώς και, δύναται να αναλάβει την επίβλεψη κατασκευής Φωτοβολταϊκών πάρκων με γνώμονα την ταχύτητα και την αξιοπιστία της κατασκευής.