Εταιρικό Προφίλ

image

Η ENSTRUCT είναι μια τεχνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2009 από τον Φράντζιο Κωνσταντίνο και δραστηριοποιείται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς της Ενέργειας, των Τεχνικών Έργων και της Γεωπληροφορικής. Στον τομέα της Ενέργειας, έχει ως αντικείμενο τη μελέτη, οργάνωση και κατασκευή ολοκληρωμένων έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Βασική ενασχόληση της εταιρίας αποτελούν τα Ενεργειακά έργα τόσο στο κομμάτι της Παραγωγής όσο και στον τομέα της Εξοικονόμησης έχοντας ήδη πληθώρα ολοκληρωμένων έργων. Διαθέτοντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τα εγκατεστημένα συστήματα μας, η ENSTRUCT O.E. σας προσφέρει την βέλτιστη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.

Η φιλοσοφία μας, είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και το χτίσιμο μιας σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, ανεξαρτήτως της κλίμακας του έργου, έχοντας πάντα ως βάση την εμπειρία στον κατασκευαστικό τομέα και την καινοτομία των νέων τεχνολογιών. Κύριο αναπτυξιακό άξονα της εταιρίας αποτελεί η επένδυση σε τεχνολογικό εξοπλισμό αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό άψογα καταρτισμένο και διαρκώς επιμορφούμενο.

Αυτό που κάνει την Enstruct να ξεχωρίζει στους τομείς που δραστηριοποιείται είναι η ενσωμάτωση των νεών τεχνολογιών σε συνδυασμό με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί από τα έργα που έχει κατασκευάσει.

Οι διαφορετικές απαιτήσεις των πελατών μας και η πολυμορφία των έργων που αναλαμβάνει η ENSTRUCT συναντιούνται σε ένα κοινό άξονα: το υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα έργα μας ακολουθούν πιστά τα εθνικά και διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας και εποπτεύονται μόνο από τους μηχανικούς που στελεχώνουν την εταιρεία. Αυτή είναι η αδιαπραγμάτευτη βάση η οποία εγγυάται ένα άριστο τεχνικά και αισθητικά αποτέλεσμα.

Περιβάλλον

image

Κάθε δραστηριότητα στον χώρο των κατασκευών επηρεάζει την κλιματική ισορροπία του πλανήτη. Η ορθολογική διαχείριση της ενέργειας, οι πράσινες κατασκευές και η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας βοηθούν στην μείωση των διαστάσεων του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Η ENSTRUCT επιθυμεί με τις πρωτοβουλίες και τις πρακτικές της να είναι συμμέτοχος στο κοινό στοίχημα για τη μείωση των εκπομπών CO2.

Εκτός όμως από τα περιβαλλοντικά οφέλη τα οποία δημιουργούν τα έργα και οι υπηρεσίες μας – και τα οποία θα είναι πιο ευδιάκριτα στο μέλλον – παραμένουν ταυτόχρονα οικονομικά ελκυστικά προϊόντα.

Κοινωνική Ευθύνη

image

Γενικότερα, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η ENSTRUCT εστιάζει στην προστασία του περιβάλλοντος και στη φροντίδα για κοινωνική ευημερία, με μία σειρά από πρωτοβουλίες που αφορούν:

  • την στήριξη της τοπικής κοινωνίας,
  • την ενίσχυση του πολιτισμού και του αθλητισμού με δράσεις και χορηγίες
  • το σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες
  • και φυσικά την έμπρακτη, ενεργή προστασία του περιβάλλοντος η οποία αποτελεί για την εταιρία θεμελιώδη προτεραιότητα

Επιδίωξή μας είναι να δημιουργήσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας για τους συνεργάτες μας παρέχοντας ένα ιδανικό εργασιακό περιβάλλον και παράλληλα μεριμνώντας για την ασφάλεια τους.

Η εταιρία μας έχοντας εμπειρία από την κατασκευή Φωτοβολταϊκών σταθμών κλίμακας ΜW για πελάτες της καθώς και, δύναται να αναλάβει την επίβλεψη κατασκευής Φωτοβολταϊκών πάρκων με γνώμονα την ταχύτητα και την αξιοπιστία της κατασκευής.