Διαχείριση - Κατασκευή τεχνικών έργων

// Διαχείριση τεχνικών έργων – project management

Η enstruct σαν διαχειριστής ενός τεχνικού έργου δύναται να είναι ο φορέας που θα λαμβάνει συνεχώς αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα σχετικά με την χρήση πόρων, τις προσαρμογές του χρονοδιαγράμματος, τα θέματα προϋπολογισμού, τη διαχείριση ανθρώπινων σχέσεων, την επικοινωνία, και τα όποια τεχνικά προβλήματα. Οι αρχές που ακολουθούμε σαν διαχειριστές τεχνικών έργων συνοψίζονται ως εξής

  1. Καθορισμός ξεκάθαρου στόχου του έργου
  2. Υποστήριξη από την πλευρά της διοίκησης
  3. Προγραμματισμός Έργου
  4. Συνεργασία με τον τελικό χρήστη του έργου
  5. Θέματα προσωπικού
  6. Τεχνικά θέματα
  7. Αποδοχή του έργου από τον τελικό χρήστη
  8. Έλεγχος έργου
  9. Επικοινωνία
  10. Επίλυση προβλημάτων

// Κατασκευή τεχνικών έργων

Στην enstruct συνεχίζουμε με συνέπεια να προσφέρουμε λύσεις σε κάθε κατασκευαστική ανάγκη των πελατών μας σε Ηλεκτρομηχανολογικά έργα και έργα Πολιτικού Μηχανικού.