Χαρτογραφήσεις - Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών G.I.S.

To G.I.S. αποτελεί πλέον μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για την ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, τη ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ και τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ των διαδικασιών που αφορούν τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης

Τα ολοκληρωμένα Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών και λήψης αποφάσεων που υλοποιούμε αποτελούν ένα σύστημα που

  • Περιλαμβάνει ευρείες δυνατότητες Business Intelligence (BI) ώστε να παρέχει διαχείριση όλων των επιπέδων με εργαλεία για λήψη καλά πληροφορημένων αποφάσεων.
  • Ενσωματώνει δυνατότητες GIS στην υπάρχουσα ροή εργασίας της επιχείρησης ώστε να προσδώσει αισθητές βελτιώσεις στην διαδικασία και να μεγιστοποιηθεί το όφελος της υλοποίησης.
  • Προσφέρει στην επιχείρηση δυνατότητες διαχείρισης για την βελτιστοποίηση των οικονομικών πόρων.
  • Χρησιμοποιεί λογισμικό που αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία και τυγχάνει παγκόσμιας αποδοχής.
  • Κάνει χρήση πλήρους παραμετροποιήσιμης Online πλατφόρμας μέσω της οποίας μπορείτε να ξεκινήσετε να εργάζεστε μέσα σε λίγα λεπτά με έτοιμους για χρήση χάρτες, εφαρμογές και πρότυπα που περιλαμβάνουν τα δεδομένα σας. Να δημιουργήσετε και κοινοποιήσετε χάρτες στον οργανισμό σας με απλές διαδικασίες. Να αποκτήστε πρόσβαση στις κρίσιμες χωρικές πληροφορίες του οργανισμού σας από τον επιτραπέζιο υπολογιστή, το πρόγραμμα περιήγησης, το tablet ή το smartphone σας - οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε.