Τι είναι το Net Metering

Αυγ.31.2013 / tags: Χρήσιμα

net metering

Το Net metering είναι μια πολιτική για το ηλεκτρικό ρεύμα που απευθύνεται στους καταναλωτές που διαθέτουν εγκαταστάσεις ΑΠΕ και τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν την ενέργεια που παράγουν όποτε τη χρειάζονται και όχι μόνο όταν την παράγουν.

Το "net" στη συγκεκριμένη φράση, εννοείται ως "αυτό που μένει μετά από συμψηφισμό" και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο συμψηφισμός της ενέργειας που καταναλώνεται με την ενέργεια που παράγεται. Για παράδειγμα αν κάποιος παράγει σε μια μέρα 100kWh αυτές πάνε στο δίκτυο και μπορεί όποια στιγμή θελήσει να της χρησιμοποιήσει. Ουσιαστικά χρησιμοποιούμε το δίκτυο σαν μια γιγάντια μπαταρία.

Για να δουλέψει βέβαια μια τέτοια πολιτική, θα πρέπει να καθοριστούν κάποιοι κανόνες όπως για πόσο θα μπορεί ο καταναλωτής να κρατάει την πίστωση της ενέργειας, πόσο θα κοστίζει αυτή η πίστωση, αν θα υπάρχει κάποιο τέλος σύνδεσης ή και χρήσης την υπηρεσίας κλπ. Σε αντίθεση βέβαια με την πολιτική FIT (feed in tarif) που ισχύει σήμερα στη χώρα μας, το net metering μπορεί να υλοποιηθεί και μόνο ως λογιστικός συμψηφισμός χωρίς καμία άλλη διαδικασία.