Φωτοβολταϊκά σε στέγες = Κερδοφόρα επένδυση !

Ιαν.24.2010 / tags: Χρήσιμα

Αναμφισβήτητα, ένα από τα θέματα που έχει συζητηθεί περισσότερο τα τελευταία 3 χρόνια, είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και συγκεκριμένα τα φωτοβολταϊκά. Στη χώρα μας, ο συνδυασμός της ανάπτυξης των Φ/Β με την Επένδυση αποτελεί μια αναγκαιότητα και προς αυτή την κατεύθυνση κινείται το «Ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης Φ/Β συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (ΦΕΚ 1079/Β/04.06.2009). Βάσει αυτής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης δίνονται γενναιόδωρα οικονομικά κίνητρα για την εγκατάσταση Φ/Β σε σπίτια και μικρές επιχειρήσεις (στέγες ή δώματα). Παρακάτω αναλύουμε εμπεριστατωμένα και στοιχειοθετημένα γιατί και πώς η εγκατάσταση Φ/Β στις στέγες αποτελεί ίσως την πιο κερδοφόρα και σίγουρη επένδυση για κάθε ιδιώτη ή επαγγελματία!

Εγκαθιστώντας Φ/Β συστήματα στο δώμα ή στη στέγη του κτιρίου σας, όλη η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από το φωτοβολταϊκό διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ και πληρώνεστε γι’ αυτή με 55 λεπτά την κιλοβατώρα (0,55 €/kWh), τιμή που είναι εγγυημένη για 25 χρόνια. Το ρεύμα που θα καταναλώνετε θα συνεχίζετε να το αγοράζετε από τη ΔΕΗ και να το πληρώνετε στην τιμή που το πληρώνετε και σήμερα (περίπου 10-12 λεπτά την κιλοβατώρα). Στην πράξη, η ΔΕΗ θα εγκαταστήσει ένα νέο μετρητή για να καταγράφει την παραγόμενη ενέργεια που διοχετεύετε στο δίκτυο. Αν, για παράδειγμα, στο δίμηνο το φωτοβολταϊκό σας παράγει ηλεκτρική ενέργεια αξίας 1.400 € και καταναλώνετε ενέργεια αξίας 300 €, θα σας έρθει πιστωτικός λογαριασμός 1.100 €, ποσό που θα καταθέσει η ΔΕΗ στον τραπεζικό σας λογαριασμό.

Ένα από τα θετικά της εν λόγω επένδυσης είναι η απλή και γρήγορη διαδικασία, αποφεύγοντας τις εγκρίσεις και καθυστερήσεις από πολλές Δημόσιες Υπηρεσίες. Οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

  1. Ύπαρξη ενεργοποιημένης σύνδεσης ρεύματος με τη Δ.Ε.Η.
  2. Για οικιακούς χρήστες, μέρος των αναγκών σας σε ζεστό νερό να καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (π.χ. ηλιακός θερμοσίφωνας, γεωθερμία κτλ)
  3. Να υπάρχει ο τίτλος κυριότητας της κεραμοσκεπής ή του δώματος
  4. Για επιχειρήσεις, να μην απασχολούνται περισσότεροι από 10 εργαζόμενοι και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 2 εκατομμύριο ευρώ.

Αλλά το θετικότερο όλων είναι το εξής: τα έσοδα που λαμβάνεται από τη ΔΕΗ είναι αφορολόγητα και δεν προστίθενται στο υπάρχον εισόδημα σας!!!

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση της εν λόγω επένδυσης μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

  • Ίδια κεφάλαια
  • Χρηματοδότηση από κάποια τράπεζα με τη μορφή δανεισμού έως και το 100% του ποσού με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

 

Ενδεικτικά μερικά παραδείγματα:

Εγκατεστημένη ισχύ Απαιτούμενα m2   Ενδεικτικό Κόστος Ετήσια Κέρδη Απόσβεση Διάρκεια σύμβασης
  Κεραμοσκεπή Δώμα        
2 kW 14 – 18 m2 24 -30 m2 7.000 - 9.000 € 1.200 – 1.400 € 5 – 7 έτη 25 έτη
5 kW 35 – 45 m2 60 – 75 m2 17.000 - 22.000 € 3.000 – 3.500 € >> >>
8 kW 55 – 72 m2 95 – 120 m2 28.000 – 35.000 € 4.800 – 5.600 € >> >>
10 kW 70 – 90 m2 120 – 150 m2 35.000 – 45.000 € 6.000 – 7.000 € >> >>

 

Βάσει του παραπάνω πίνακα μπορούμε να βγάλουμε πολύ σημαντικά συμπεράσματα για την βιωσιμότητα και κερδοφορία της εν λόγω επένδυσης:

  1. Πρόκειται για μία επένδυση της οποίας η εισοδηματική διάρκεια είναι 25 έτη και ο χρόνος απόσβεσης σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνά τα 7 έτη. Αυτό σημαίνει ότι για περισσότερα από 18 έτη εισπράττουμε καθαρά έσοδα!
  2. Το πόσα κιλοβάτ θα εγκαταστήσετε εξαρτάται μόνο από 2 παράγοντες, ήτοι: α) πόσα πάνελ χωράει η στέγη σας και β) πόσα χρήματα θέλετε να επενδύσετε.
  3. Αν πάρουμε για παράδειγμα την επένδυση των 10 kW, για την οποία απαιτούνται 35.000-45.000€, έχετε εξασφαλίσει ένα μέσο μηνιαίο εισόδημα της τάξεως άνω των 500€ και μάλιστα εγγυημένο για τα επόμενα 25 έτη!!! Όσα δηλαδή θα εισπράττατε από την ενοικίαση 2 μικρών διαμερισμάτων (!) με τη διαφορά όμως ότι τα 2 διαμερίσματα κοστίζουν πολύ περισσότερο των 45.000€ και χωρίς να έχετε εξασφαλισμένη τη σίγουρη ενοικίαση για όλο το χρονικό διάστημα των 25 ετών
  4. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της εγκατάστασης Φ/Β σε μια υπό ανέγερση μονοκατοικία ή πολυκατοικία. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, ο ενδιαφερόμενος αναγκάζεται να προσφύγει στο δανεισμό μέσω τραπέζης για να αποκτήσει το πιο πολυπόθητο αγαθό για την Ελληνική κοινωνία: ένα σπίτι! Με την εγκατάσταση Φ/Β στη κεραμοσκεπή ή δώμα, δίνεται η δυνατότητα να πληρώνουμε μέχρι και το 100% της μηνιαίας δόσης του στεγαστικού δανείου από τα έσοδα των Φ/Β!!!

Η εταιρεία μας είναι σε θέση, διαθέτοντας την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία, να σας ενημερώσει και να αναλάβει να φέρει εις πέρας μια τέτοιου είδους επένδυση από το στάδιο της αίτησης μέχρι την προμήθεια και την πλήρη εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού.