Συντήρηση των κτιρίων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Κατηγορία: 
Δημόσια Έργα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ημερομηνία Κατασκευής: 
Φεβρουάριος, 2015

Συντήρηση για χρονικό διάστημα έξι μηνών των κτιρίων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και συγκεκριμένα 

1.     Κτιριακό Συγκρότημα Παπαστράτου
2.     Κτιριακό Συγκρότημα Πεδίου Άρεως
3.     Κτιριακό Συγκρότημα Γεωπονικής Σχολής
4.     Κτίριο πρώην Γαλλικού Ινστιτούτου
5.     Κτίριο Κοραή 43
6.     Κτίριο Τσικρίκη 
7.     Κτίριο Ευφραίμογλου
8.      Κτίριο Δεληγιώργη
9.      Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης
10.    Κτίριο Κίτσου Μακρή
11.     Κτίριο Αποστολίνα
12.     Κτίριο Καπνού
13.     Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας
14.     Αγρόκτημα Βελεστίνου
15.     Σχολή Θετικών Επιστημών στη Λαμία
16.     Κτιριακό Συγκρότημα Ιατρικής στη Θέση Μεζούρλο στη Λάρισα
17.     Κτίριο Βιβλιοθήκης Τμήματος Ιατρικής στη Θέση Μεζούρλο στη Λάρισα
18.     Προκάτ κτίριο του Τμήματος Ιατρικής στη Θέση Μεζούρλο στη Λάρισα
19.     Κτίριο Κατσίγρα στη Λάρισα
20.     Κτίριο Βιοχημείας ιδιοκτησίας ΟΣΚ
21.     Μισθωμένο κτίριο Βιοχημείας ιδιοκτησίας Κατσίφα
22.     Κτιριακό Συγκρότημα ΤΕΦΑΑ στις Καρυές Τρικάλων
23.      Κτιριακό Συγκρότημα Κτηνιατρικής στην Καρδίτσα
24.      Αγρόκτημα Καρποχωρίου