Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών - εξοπλισμού Η/Μ εγκαταστάσεων στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος Αγ. Όρους

Κατηγορία: 
Δημόσια Έργα
Ιερά Μονή Ξενοφώντος Αγ. Όρους
Ιερά Μονή Ξενοφώντος Αγ. Όρους
Ιερά Μονή Ξενοφώντος Αγ. Όρους
Ιερά Μονή Ξενοφώντος Αγ. Όρους
Ημερομηνία Κατασκευής: 
Ιούνιος, 2015

Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών - εξοπλισμού Η/Μ εγκαταστάσεων για το έργο "Αναστηλωτικές εργασίες τμημάτων και ολοκλήρωσης Δυτικής πτέρυγας της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος Αγίου Όρους
Εκτελέστηκαν εργασίες Θέρμανσης, Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Πυροπροστασίας.