Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων στο 3ο Γυμνάσιο Λάρισας

Κατηγορία: 
Δημόσια Έργα
Ημερομηνία Κατασκευής: 
Δεκέμβριος, 2014

Η εταιρία μας προέβη στην αντικατάσταση 150 φωτιστικών σωμάτων στο κτίριο που στεγάζει το 3ο Γυμνάσιο Λάρισας