Ηλεκτρολογική εγκατάσταση & Η/Μ εξοπλισμός του διατηρητέου συγκροτήματος της Σχολής Χαμηδιέ

Κατηγορία: 
Δημόσια Έργα
Σχολή Χαμηδιέ
Ημερομηνία Κατασκευής: 
Μάρτιος, 2016

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Υλικού (Ισχυρών/Ασθενών Ρευμάτων, Αντικεραυνικής Προστασίας) & Εξοπλισμού Η/Μ», για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση του διατηρητέου συγκροτήματος της πρώην Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σχολή Χαμηδιέ, μετέπειτα μηχανουργείο Αξυλιθιώτη) και μετατροπή του σε Πολυχώρο Πολιτισμού, στην οδό Ελένης Ζωγράφου στη Θεσσαλονίκη.

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ