Φωτοβολταϊκό Σύστημα σε στέγη ισχύος 9,90kWp στη Δολίχη Λάρισας

Κατηγορία: 
Ιδιωτικά Έργα
Ημερομηνία Κατασκευής: 
Αύγουστος, 2012