Αντικατάσταση Αιθρίου στο κτίριο της ΔΕΥΑ Λάρισας

Κατηγορία: 
Δημόσια Έργα
Ημερομηνία Κατασκευής: 
Νοέμβριος, 2014

Η εταιρία μας προέβη στην αντικατάσταση των πολυκαρβονικών φύλλων του αιθρίου που βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του κτιρίου της Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας. Έγινε αποξήλωση των παλαιών πολυκαρβονικών καθώς και του επιστεγάσματος του αιθρίου και τοποθέτηση νέων συμπαγών φύλλων χωρίς εγκάρσιες ενώσεις. Το χρόνιο πρόβλημα στεγανοποίησης του αιθρίου, αποκαταστάθηκε τόσο με την δημιουργία μή εμφανών διόδων απορροής των υδάτων όσο και με άριστης ποιότητας υλικά στεγανοποίησης ελβετικής κατασκευής.