Ανακαίνιση αιθουσών δικαστικού μεγάρου Λάρισας

Κατηγορία: 
Δημόσια Έργα
Ημερομηνία Κατασκευής: 
Φεβρουάριος, 2016

Η εταιρία μας προέβη σε ανακαίνιση μιας αίθουσας συνάθροισης και τεσσάρων αιθουσών με WC στο δικαστικό μέγαρο Λάρισας. Επίσης τοποθετήθηκε σύστημα ελέγχου της πρόσβασης με κάρτα RFID.
Για λόγους ασφαλείας δεν επισυνάπτονται φωτογραφίες.