Σύμμικτες κτιριακές κατασκευές

Οι σύμμικτες κατασκευές είναι το αποτέλεσμα της ανάπτυξης της τεχνολογίας στην κατασκευή κτιρίων. Τα φέροντα στοιχεία τους αποτελούνται από χάλυβα και οπλισμένο σκυρόδεμα. Με τη συνεργασία των δύο υλικών ικανοποιούνται όλα τα κριτήρια λειτουργικότητας και ανθεκτικότητας στο χρόνο. Αυτή η σύγχρονη μέθοδος κατασκευής έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα:

  • Αυξημένη ταχύτητα περάτωσης του κτιρίου
  • Kαλύτερη σχέση τιμής – ποιότητας
  • Mέγιστη αντισεισμική προστασία
  • Βελτιωμένη αισθητική